CREATIGER

Pályázatok

A projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02133

Kedvezményezett neve: Creatiger Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Vállalatirányítási rendszerbevezetése a Creatiger Kft-nél

Szerződött támogatás összege: 2 190 400 Ft

Szerződött kölcsön összege: 2 195 876 Ft

Támogatás mértéke: 40 % (vissza nem térítendő támogatás) 40,1% (kölcsön)

Projekt tartalmának bemutatása: A Creatiger Kft. egy komplett ERP szoftver beszerzését tervezi megvalósítani, amely CRM, munkaidő és HR, kontrolling és döntéstámogatás, beszerzés és logisztika, elektronikus iratkezelés (dokumentumtár), valamint mobilalkalmazás modulokból tevődik össze. A Társaság célja jelen beruházás megvalósításával, hogy korszerűsítse informatikai rendszerét és ezzel együtt nagymértékben növelje működésének hatékonyságát, valamint átláthatóságát.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.12.28.

„Creatiger Kft kapacitás bővítő technológiai fejlesztésének megvalósítása” - GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00473

Támogatási összeg: 163,9 M Ft. Támogatás mértéke: 55 %. A projekt megvalósítás helyszíne: Gyál. A projekt megvalósítás dátuma: 2021.07.14. – 2023.07.13.

Új beruházásunk révén a célunk a hazai és az Európai Uniós irányelvek előírásainak figyelembevételével a Creatiger Kft technológiai fejlesztése, annak érdekében, hogy a megnövekedett vevői igényeket ki tudjuk szolgálni a kor technológiai elvárásainak megfelelően. A projekt az alábbi elemekből tevődik össze:

  1. Az egyik az infrastrukturális fejlesztés, aminek a részei
  2. A másik része a csarnokfejlesztés, aminek a részei
  3. A harmadik része pedig a technológiai fejlesztés IT és tanácsadási fejlesztések elvégzése:

Összefoglalva: a beruházások lehetőséget adnak arra, hogy minden eddiginél nagyobb méretű gyártást lehessen végezni, ezzel tovább növelve a versenyelőnyt, a hatékonyságot és a gyorsaságot a vízszigetelő fóliák piacán. A fejlesztéseknek köszönhetően a hatékonyságunk több, mint kétszeresére nőhet, ez azt jelenti, hogy több gyártás végezhető el ugyanannyi idő alatt, megnyílik a lehetőség a hazai piac mellett a komolyabb mennyiségű exportra is. Ez kiemelt jelentőséggel bír számunkra, mivel az általunk végzett tevékenységet rajtunk kívül csak 1-2 cég végzi Európa szerte. A meglévő kizárólagos értékesítési jogokkal így nagy potenciál rejlik az európai piacokban, de az EU-n kívüli területek is meg tudjuk célozni.

A projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00088

Támogatásban részesült az INTEGRA Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. és a Creatiger Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. által létrehozott konzorcium „WATER2FARM öntözési vízkezelő megoldás nagyüzemi alkalmazásának és a támogató felhőalapú precíziós mezőgazdasági szolgáltatás fejlesztése” című pályázata.

A Water2Farm berendezés az öntözővíz kezelését olyan beépített mágnesek és belső turbulens áramlatok segítségével végzi, melyek a vízben levő hasznos anyagok méretét, fizikai- kémiai tulajdonságait befolyásolják, ezen keresztül pozitív irányban hatnak a növények tápanyagfelvevő képességére. A kezelés hatására a víz jobban oldja a benne lévő ásványi sókat, egyéb anyagokat, így a növény azokat könnyebben és gyorsabban felveszi, lényegesen javítva a beltartalmi jellemzőket és a betegségekkel szembeni ellenállóképességet. A projektben a Water2Farm öntözési vízkezelő berendezés nagyüzemi környezetben alkalmazott 2, 3, 4 colos változatának kifejlesztése és tömeggyártásra alkalmassá tétele történik. Sor kerül a W2F technológia hatékonyságának kutatására a korábbi tesztek kiterjesztésével 12 reprezentatív növényfajtára, különböző talajtípus és öntözési mód mellett, a technológia növényi stresszhelyzetekre történő akalmazásának kutatására, kiemelten az öntözővíz megtakarítására. További cél a Water2Farm berendezésre épülő adatgyűjtő és kiértékelő, precíziós mezőgazdasági szolgáltató portál kialakítása, a vonatkozó modellek és best practice eljárások kidolgozása, a kutatási eredmények disszeminációja és a Water2Farm nemzetközi piacra vezetésének előkészítése. A Water2farm berendezés az öntözővíz kezelése révén a vízben levő részecskék, szennyeződések, hasznos anyagok méretét, fizikai és kémiai tulajdonságait, ezen keresztül a növények tápanyagfelvevő képességét pozitív irányban befolyásolja. Az eljárás nem vegyi alapokra épül, csökkentve a környezet további terhelését, és a növénytermesztés teljes spektrumában használható. A rendszer előnye a növekvő hozammal és javvuló beltartalommal párosuló 15-20%-al mérsékeltebb vízhasználat, valamint a vízkőképződés jelentős csökkenése révén az alacsonyabb karbantartási igény miatt az öntözés, a hulladék csökkenésén (20-30%) és a növények eltarthatóságának növekedésén keresztül a logisztikai folyamatok energiaigénye is jelentősen csökken. A projektmegvalósítás kezdése 2021. április 17., várható befejezése 2024. április 16.

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00088 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 333 960 214 Ft támogatással, a Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati program finanszírozásában valósul meg.

A projekt azonosító száma: GINOP Plusz 3.2.1.-21

Cégünk a CREATIGER Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. nyertes pályázatot nyújtott be a GINOP Plusz 3.2.1.-21-es pályázatra, mely keretében a következő képzések valósultak meg:

Elnevezés: Üzleti kommunikációs tréning

Cél: A képzés célja sz írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség fejlesztése, az asszertív kommunikációs technikák elsajátítása, ezáltal a szervezeti kommunikáció és együttműködés fejlesztése. Továbbá a válságkommunikációs módszerek megismerése. A képzés a következő elemekből épül fel:

Elnevezés: A fóliahegesztés elmélete

Cél: A képzés célja, hogy elméleti síkon minden résztvevővel részletesen megismertessük a fóliahegesztés lépéseit, bemutassuk a fóliahegesztéshez szükséges gépparkot és szisztematikusan prezentáljuk a kivitelezésekkel foglalkozó szakmai csapat munkáját.

A pályázaton összesen 1.595.146 Ft ideiglenesen vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

A képzések tervezett befejezése 2023.02.07 lesz.